ค่าโอน ภาษี และการโอนกรรมาสิทธ์ ณ กรมที่ดิน

ค่าโอน ภาษี และการโอนกรรมาสิทธ์ ณ กรมที่ดินมีดังนี้

- ค่าอากรแสตมป์ เสีย 0.5% ของราคาจริง ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน
- ค่าธรรมเนียมการโอน เสีย 2% ของราคาประเมิน
- ภาษีเงินได้บุคลธรรมดา  คิดจากราคาประเมิน  ถ้าเป็นนิติบุคลเสีย 1% +ยื่นปลายปี
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 % ของราคาขายจริง แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมินโดยยกเว้นไม่เสียค่าอากร
 
  *ภาษีธุรกิจเฉพาะจะได้รับการยกเว้นสำหรับบุคลธรรมดา หากได้มาเกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี ถ้าเป็นนิติบุคคลจะไม่ได้รับการยกเว้น
Powered by MakeWebEasy.com